Editura

Editura

Tipografia noastra poate tipari carti si reviste, iar in cadrul editurii se poate acorda cartilor ISBN si revistelor ISSN.

ISBN este un cod international de identificare al cartilor, definit prin ISO 2108. SE

Agentia Internationala ISBN, cu sediul la Londra, coordoneaza centrele nationale ISBN. Aceasta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISBN, protocolul de infiintare si regulamentul de functionare a centrelor nationale si de a promova si coordona sistemul ISBN la nivel mondial.

Agentia Internationala ISBN este asistata la nivel de consultanta de reprezentanti ai ISO – Organizatia Internationala de Standardizare, IPA – Asociatia Internationala a Editorilor, IFLA – Federatia Internationala a Asociatiilor de Biblioteci, precum si de un grup privat de agentii ISBN.

In Romania, sistemul de numerotare standardizata a cartilor – ISBN a fost introdus in anul 1989. Pentru mai multe detalii accesati http://www.bibnat.ro/ISBN-s21-ro.htm

ISSN este un cod international de identificare a publicatiilor seriale, definit prin ISO 3297

Centrul International ISSN, cu sediul la Paris, este institutia oficial desemnata sa administreze, la nivel international, problemele legate de aplicarea codului ISSN, sa elaboreze strategii si politici de dezvoltare  in domeniul numerotarii standardizate. Este nucleul unei retele de centre nationale ISSN. Acestea sunt create, in general, pe lânga bibliotecile nationale si sunt abilitate sa exercite controlul bibliografic asupra publicatiilor seriale editate la nivel national.

In cadrul Bibliotecii Nationale a Romaniei functioneaza din anul 1990 Centrul National ISSN.

Pentru mai multe detalii acesati http://www.bibnat.ro/ISSN-s122-ro.htm